strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Przemysław
Data: 09/04/2021
Publikacja: 12/04/2021
Pytanie: Czy myśliwy może zażądać by zarząd informował członków koła o swoim posiedzeniu i czy w posiedzeniu może uczestniczyć członek niezasiadający w zarządzie?

Odpowiedź:
Członek koła nie ma podstaw statutowych, żeby żądać informacji zarządu o jego posiedzeniach lub żądać swojej obecności na posiedzeniach. Równocześnie statut nie zakazuje informowania o posiedzeniach lub obecności członków koła na posiedzeniach zarządu.

Informowanie członków koła o posiedzeniach zarządu zależy od dobrej woli zarządu. W normalnym kole, w którym organa koła są dla członków, a nie odwrotnie, członkowie koła są informowani o posiedzeniach zarządu i nie mają problemu, żeby w posiedzeniach uczestniczyć. Ale w tych kołach, w których organa koła są "władzą", której czapkować mają członkowie, można się spodziewać, że informacje o posiedzeniach nie jest przekazywana do członków, a zainteresowani obecnością na posiedzeniu mogą zostać niedopuszczeni udziału w posiedzeniach.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.