strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Eugeniusz Trzciński
Data: 07/05/2004
Publikacja: 19/10/2005
Pytanie: Czy obowiązkiem Zarządu Koła jest zorganizowanie przeglądu technicznego broni. Jeżeli tak, czy komisja może składać się z osób posiadających kwalifikacje np. ukończone studia w zakresie uzbrojenia lub Szkołę Chorążych Uzbrojenia. Czy mając tak wysokie kwalifikacje trzeba mieć dodatkowe uprawienia (licencję) do przeglądu technicznego broni myśliwskiej. Pragnę zauważyć, że osoby posiadające inne rodzaje broni nie są dodatkowo zobowiązani do dokonywania ich przeglądu. Jestem świadomy, że broń musi być sprawna i jestem w stanie to sam ocenić.

Odpowiedź:
Zarząd koła nie ma obowiązku organizowania przeglądu stanu techniczznego broni, który wynikałby z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

Moim zdaniem koło może jednak uchwalić dla swoich członków przegląd techniczny broni, bo ewentualny zły stan którejś jednostki może skutkować na bezpieczeństwo wykonywania polowania przez innych członków koła. Ponieważ takie uregulowanie jest wewnętrzną sprawą koła, to ono musi określić, kto ma tę broń pod względem technicznym oceniać. Nie ma w tej sprawie żadnych wymagań formalnych (licencje, uprawnienia, etc.) i przeglądu organizowanego przez koło może dokonać każda osoba, której koło taki obowiązek powierzy. Logicznym jest jednak, że koło powinno poprosić o to rusznikarza, instruktora strzelectwa, itp., żeby członkowie poddający broń przeglądowi mieli przekonanie, że osoba wykonująca przegląd ma wiedzę o broni.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.