strona główna forum dyskusyjne
Pytał: dr
Data: 31/05/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy w polowaniu zbiorowym z podkładaczem, na którym prowadzący wydał zezwolenie na strzał do zwierzyny płowej (oczywiście w bezpiecznych warunkach), podkładacz może skorzystać z tego przywileju, czy może strzelać tylko do zwierzyny czarnej?

Odpowiedź:
Prowadzący polowanie ma prawo zezwolić podkładaczowi na strzelanie podczas pędzenia, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo. Rozporządzenie o warunkach wykonywania polowania nie ogranicza tego prawa do wybranej zwierzyny, a więc może obejmować również zwierzynę płową. Gdyby nie został przez prowadzącego określony rodzaj zwierzyny, to podkładacz byłby upoważniony do strzelania tej samej zwierzyny, którą poluje się tego dnia, za wyjątkiem zająca.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.