strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Andrzej Jaworski
Data: 02/01/2003
Publikacja: 24/08/2005
Pytanie: Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej i tak jak każdy z członków koła dostałem do wykonania czyn-naprawę starego paśnika.Czyn został wykonany, jednakże nie spodobał się łowczemu, notabene byłemu budowlańcowi. W związku z powyższym na zarządzie stanęło o ukaranie mnie i 3. moich kolegów. Za karę mamy zakaz polowań do momentu wykonania nowego paśnika. Pisma odnośnego jeszcze nie otrzymałem. Moje pytanie brzmi: czy zarząd ma prawo ukarać członka komisji rewizyjnej? Wiem, że w ciągu 7.dni od otrzymania odnośnego pisma przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Czy pismo takie składa się na ręce zarządu?

Odpowiedź:
Zarząd koła nie może ukarać członka komisji rewizyjnej, mówi o tym § 21 ust.3 Statutu PZŁ. Odwołanie do WZ z powołaniem się na w/w punkt statutu składa się w ciągu 14 dni od momentu powzięcia wiadomości o ukaraniu poprzez zarząd koła. Złożenie odwołania wstrzymuje nałożoną karę i nie może być ona egzekwowana przez zarząd zgodnie z § 73 ust.6 Statutu PZŁ.

Zarząd mógł popełnić jeszcze jeden często popełniany błąd, a to nie wysłuchać zainteresowanego przed ukaraniem, co jest sprzeczne z § 10 ust.1 statutu PZŁ.

Wszystkie w/w przepisy, jeżeli zostały naruszone, zobowiązują WZ do uchylenia kary. Można tez zwrócić się do ZO o uchylenie uchwał podjętych z naruszeniem prawa, w ramach nadzoru nad kołem.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.