strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Waldemar Hawrot
Data: 06/03/2002
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy koła łowieckie mają prawo żądać od nowo wstępującego myśliwego obok wpisowego i składek członkowskich, innych opłat (np. na zagospodarowanie łowiska)?
Czy zapis o takiej opłacie może znaleźć się w uchwale Walnego Zgromadzenia Koła?

Odpowiedź:
Moim zdaniem koła mogą pobierać opłaty za zagospodarowanie obwodów, ale uchwalania ich przez Walne Zgromadzenie powinno wynikać ze statutu koła. Moje koło ma taki zapis w statucie, co można sprawdzić w paragr. 26 statutu Koła.

W związku z powyższym nie zgadzam sie z wyjaśnieniem kol. Eugeniusza Oborskiego zamieszczonym w numerze 9/2001 Braci Łowieckiej, tak jak nie zgadzam się z nim w tych interpretacjach, w których twierdzi, że wszystko co koła mogą zrobić w swoich statutach, uchwałach, etc. musi mieć delegację z ustawy Prawo łowieckie. Ja tak nie uważam, bo koło jest samodzielnym i samorządnym podmiotem prawnym i jeżeli wszystko co by mu było wolno musiałoby mieć delegację w ustawie łowieckiej, to byłoby to cofnięciem się z interpretacją prawa kilkanaście lat do tyłu, kiedy to na co nie pozwalano od góry, było zakazane. W tej chwili doktryna prawa zmierza do prostej zasady, że co nie jest zakazane jest dozwolone, a w tym przypadku ani ustawa Prawo łowieckie ani statut PZŁ nie zabrania uchwalać takich wpłat.

Podobny przykład jw. dotyczy wpisowego, które jest w Statucie PZŁ i statutach kół, a nie mówi o nim ustawa Prawo łowieckie. Kol. Oborski uważa, że nie można pobierać wpisowego, ani też np. odsetek, czy nakładać kar przez prowadzącego polowanie zbiorowe, z czym też się nie zgadzam. O tej ostatniej sprawie pisałem już szerzej wcześniej.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.