strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Łowczy Koła
Data: 12/12/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy ksero zaświadczenia wypisanego odręcznie na zwykłej kartce papieru o przestrzelaniu broni jest podstawą do uzyskania upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego? Czy istnieje termin w jakim członek koła zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia o dokonaniu przestrzelania broni w danym sezonie łowieckim?

Odpowiedź:
Przystrzelanie broni jest obowiązkiem myśliwego, ale przepisy nie określają żadnych sankcji, za nie dopełnienie tego obowiazku. Koła łowieckie starają sie jednak, aby obowiązek ten był przestrzegany, bo przystrzelana broń jest gwarancją podniesienia się stanu bezpieczeństawa na polowaniach w danym kole. Jest już indywidualną decyzją danego koła, jak podchodzi ono do obowiązku przystrzelania i czy w zwiazku z nim stosuje jakieś sankcje wobec członków, których broń nie została przystrzelana.

Najczęściej organizowane są przez koła możliwości wykonania przystrzelania na wspólnym spotkaniu członków koła na strzelnicy, najlepiej w obecności instruktora strzelectwa. Osobom nieobecnym daje się ewentualnie drugi termin organizowanego przystrzelania przez koło lub żąda zaświadczenia od rusznikarza lub instruktora potwiedzającego, że broń jest przystrzelana. Koła najbardzidej rygorystyczne nie dopuszczają do polowań myśliwych z bronią, która w danym roku nie była przystrzelana.

Jest wewnętrzną sprawą koła, jak ocenia zaświadczenia w formie kopii. Jeżeli podejrzewa oszustwo, to można skontaktować się z osobą, która zaświadczenie podpisała. Jeżeli rzeczywiście byłoby to oszustwo, to sprawa jest rangi upoważniającej do oddania jej do prokuratora i rzecznika dyscyplinarnego PZŁ. Nie podejrzewałbym jednak od razu takich oszustw i spróbował wpierw ustalić dlaczego jest to kopia, a nie oryginał, bo może przyczyny są prozaiczne, np. myśliwy oddał oryginał w drugim kole, w którym też jest członkiem.

To od koła zależy, czy jest jakiś termin na okazanie zaświadczenia, chociaż ustalanie takiego terminu nie ma większego sensu. Wystarczy żądać takiego zaświadczenia w momencie wydawania odstrzału, albo zamiaru uczestnictwa w polowaniu zbiorowym. Trzeba jednak wziąć również pod uwagę, że dany myśliwy może polować z innej, np. użyczonej mu przystrzelanej broni i nie przystrzelanie jego własnej broni nie ma żadnego znaczenia.

Powyższe nie jest jednak obowiązującą normą prawną i koła mogą polegać tylko na oświadczeniu myśliwego lub w ogóle nie zajmować się sprawą przystrzelania, traktując ją jako sprawę każdego myśliwego, za którą on samodzielnie odpowiada. W takiej sytuacji spowodowanie wypadku z tą bronią, bez dokonania obowiązku przystrzelania w danym roku będzie na pewno okolicznością obciążającą, szczególnie jeżeli potwierdzi się wpłym braku przystrzelania na spowodowanie wypadku.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.