strona główna forum dyskusyjne


Pytał: MarCo
Data: 17/02/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Zarząd koła podał się do dymisji. Jest zwoływane Nadzwyczajne WZ, które rozpatrzy dymisję i dokona wyboru nowego zarządu. W związku z powyższym mam pytania:
  1. Czy WZ może nie przyjąć dymisji zarządu? Jeśli tak, proszę o wskazanie podstaw prawnych takiego postępowania.
  2. Czy dymisja dotyczy wszystkich członków zarządu, tzn. także tych, którzy nie uczestniczyli w w/w posiedzeniu zarządu z powodu nie powiadomienia o tym posiedzeniu i osobiście nie składali dymisji?


Odpowiedź:
Każdy członek Zarządu może być odwołany przez WZ w każdym czasie. Jeżeli do dymisji poddaje się cały zarząd, na podstawie swojej uchwały przyjętej większością głosów członków zarządu, to WZ ma do rozstrzygnięcia na podstawie statutu koła, czy jego uchwała ma dotyczyć całego zarządu, czy poszczególnych jego członków. Jeżeli zapis statutu jest taki jak w statucie ramowym, to raczej powienien przegłosować odwołanie każdego z członków, ale decyzja WZ głosowania nad całym zarządem, też nie byłaby w ramach statutu ramowego uchybieniem, bo WZ ma uprawnienia do odwoływania każdego z członków zarządu, a więc i całego zarządu, niezależnie czy jego członkowie poddawali się do dymisji czy nie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.