strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Tomasz
Data: 16/08/2005
Publikacja: 16/08/2005
Pytanie: Czy zgodne z prawem jest przechowywanie broni w miejscu tymczasowego zameldowania, gdzie nie jestem w swoim obwodzie lowieckim oraz czy możliwe jest pozostawianie broni w zamkniętym samochodzie (jeśli tak, to czy konieczny jest montaż pojemnika z atestowanymi zamkami w samochodzie)?

Odpowiedź:
Pojęcie przechowywania broni należy rozumieć jako miejsce i sposób jej zabezpieczenia przed osobami trzecimi w sytuacji, w jakiej myśliwy nie sprawuje nad nia bezpośredniego nadzoru. Na przyklad idzie do pracy, na zakupy, na imieniny etc. i wtedy broń ma się znajdować w szafie z atestowanymi zamkami.

Jeżeli myśliwy jest w podroży samochodem, jest na kwaterze, w hotelu, w restauracji, czy gdziekolwiek indziej, musi mieć broń pod swoją bezpośrednią opieką. Nie można więc broni zamknąć w bagażniku samochodu i sobie pojść nawet gdyby zamki tego samochodu byly atestowane, bo samochod nie jest szafą jak stanowi ustawa. Nie ma problemu z pobytem na kwaterze w łowisku, jeżeli broń jest pod opieką myśliwego, ale jeżeli opuszcza kwaterę musi broń ze sobą zabrać.

Jeżeli myśliwy jest w miejscu tymczasowego zameldowania i tam mieszka, a więc wychodzi z domu nie tylko na polowanie, to w tym mieszkaniu musi mieć szafę na broń z zamkami atestowanymi. Może to być szafa zabrana z miejsca stałego zameldowania, bo tam podczas nieobecnosci myśliwego i jego broni nie jest potrzebna.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.