strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Ireneusz Litwin
Data: 01/09/2005
Publikacja: 01/09/2005
Pytanie: Czy strażnik łowiecki lub strażnik PSŁ może nałożyć na myśliwego sankcje karne i na podstawie jakich przepisów, za niezgodne z prawem łowieckim wykonywanie polowania?

Odpowiedź:
Zakres uprawnień strażnika łowieckiego powołanego przez koło jest ściśle określony w ustawie. Przeczytać o tym można w artykule 40 w/w ustawy, który odwołuje się do właściwych ustępów art.39, określającego uprawnienia strażnika PSŁ.. Z zapisów ustawowych wynika, że strażnik łowiecki zatrudniony przez koło nie ma uprawnień do nakładania sankcji na myśliwych za uchybienia w stosowaniu rozporządzenia o zasadach wykonywania polowania, ale w przypadku podejrzenia o dokonaniu przestępstwa lub wykroczenia może daną osobe wylegitymować w celu stalenia jej tożsamości, ale nie celem sprawdzania np. daty ważności odstrzału.

O ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowościach strażnik informuje zarząd koła, ale może również powiadomić policję lub prokuraturę. Należy również mieć na uwadze fakt, że strażnik jest zatrudniony przez koło, a więc pośrednio przez wszystkich myśliwych tego koła, a więc jego pozycja jest podrzędna wobec koła, co też wynika z ustawowego zakresu obowiązków strażnika, w których nie ma nadzoru nad sposobem wykonywania polowania przez myśliwych.

Podobnie jeżeli chodzi o strażnika PSŁ. Wprawdzie jego zakres uprawnień jest większy, niż strażnika zatrudnoonego przez koło, to nie znajduje się na liście tych uprawnień zapisanych w w/w art. 39 ustawy, karanie myśliwego np. za brak wpisu w ksiażce ewidencji lub inne naruszenia rozporządzenia o warunkach wykonywania polowania. Jednak brak takiego wpisu może wywołać u strażnika PSŁ przekonanie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia przez daną osobę. Może więc ją wylegitymować, dokonać kontroli środków transport, przeszukania osób, pomieszczeń i innych miejsc oraz wszcząć postępowanie przeciwko takiej osobie o poełnienie wykroczenia, jak również powiadomić prokuratora i policję o podejrzeniu poopełnienia przez nią przestępstwa.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.