strona główna forum dyskusyjne
Pytał: strzelba
Data: 02/09/2005
Publikacja: 02/09/2005
Pytanie: Czy prowadzący polowanie miał prawo usunąć ze zbiorówki myśliwego, który wcześniej został legalnie skreślony z listy członków koła za wielokrotnie nieetyczne postępowanie? Myśliwy ten równeż przed tym polowaniem nie uzgadniał z prowadzącym swojej obecności.

Odpowiedź:
Jeżeli osoba ta przestała być członkiem za nieetyczne postępowanie, to chodzi prawdopodobnie o osobę wykluczoną z koła przez WZ. Jednak odpowiedź na postawione pytanie dotyczyć będzie na równi osób wykluczonych przez WZ i skreślonych przez zarząd z koła. Osoba taka nie jest członkiem tego koła i może być obecna na polowaniu zbiorowym tylko w charakterze gościa, tak jak zaproszeni członkowie innych kół czy myśliwi niezrzeszeni.

Koła różnie podchodzą do sprawy gościa na polowaniu zbiorowym, najczęściej jest to osoba zaproszona przez członka koła za zgodą zarządu lub łowczego, albo jest to osoba uczestnicząca odpłatnie w polowaniu za zgodą zarządu. Nie wiem w jaki sposób postępuje się z gośćmi w tym kole, a w zależności od tego, prowadzący powinien traktować daną osobe. Jeżeli w tym konkretnym przypadku koło wymaga zaproszenia potwierdzonego przez zarząd, to prowadzący polowanie stwierdziwszy, że dany gość nie ma takiego zaproszenie, nie dopuszcza go do polowania.

Nie można wykluczyć, że w tym kole o przyjęciu gościa na polowanie decyduje prowadzący to polowanie. Wówczas prowadzący podejmuje suwerenną decyzję i tylko on decyduje, czy gość poluje czy też nie, nie musząc się z tego tłumaczyć.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.