strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Hubert Kryszkiewicz
Data: 07/10/2005
Publikacja: 10/10/2005
Pytanie: Proszę określić jakie tablice i w jakich miejscach powinny być ustawione podczas polowania zbiorowego?

Odpowiedź:
Koło łowieckie nie ma obowiązku stawiania żadnych tablic z powodu przeprowadzania polowania zbiorowego w danym terenie. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego kierując się troską o bezpieczeństwo osób i mienia, o terminach organizowanych przez siebie polowań zbiorowych zawiadamia właściwych miejscowo nadleśniczych oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.