strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Hubert Kryszkiewicz
Data: 28/10/2005
Publikacja: 04/11/2005
Pytanie: Czy pozwolenie na zakup broni kulowej myśliwskiej upoważnia do wykonywania polowania z pożyczoną bronią . Po drugie czy można wykonywać polowanie z bronią, na którą posiadamy fakturę zakupu lub umowę kupna sprzedaży , a nie mamy wpisanej danej jednostki w pozwoleniu na broń?

Odpowiedź:
Pozwolenie na zakup broni, niezależnie czy broni o lufach gładkich, czy też gwintowanych, jest wynikiem wydania wcześniej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na określoną ilość sztuk broni do celów łowieckich. Każda osoba posiadająca ważną decyzję o pozwoleniu na broń do celów łowieckich, może użyczyć sobie od innego myśliwego dowolną broń, któej właściciel ma równeiż pozwolenie na posiadanie broni do celów łowieckich. Tak więc posiadajac w ręku pozwolenie na zakup broni, można użyczyć od innego myśliwego broń i z nią polować.

Nowo zakupioną broń jesteśmy zobowiązani zarejestrować w ciągu 5 dni od dnia nabycia. W tym okresie z broni tej można już polować.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.