strona główna forum dyskusyjne


Pytał: instruktor strzelectwa myśliwskiego
Data: 21/11/2005
Publikacja: 23/11/2005
Pytanie: Kto z ramienia PZŁ. lub organów Policji jest upoważniony do kontroli rejestru wydanych zaświadczeń o przystrzelaniu broni? Czy taki rejestr musi być prowadzony obowiązkowo? Czy fakt przystrzelania musi być potwierdzony w rejestrze pobytu na strzelnicy, która posiada odpowiedni certyfikat?

Odpowiedź:
Nie ma obowiązku prowadzenia jakichkolwiek rejestrów przystrzelania broni, ani rejestru wydanych zaświadczeń o jej przystrzelaniu. Obowiązek corocznego przystrzelania broni myśliwskiej z optyką nie jest zagrożony żadnymi sankcjami w przypadku jego nie stosowania.

Powyższe nie zabrania kołom łowieckim wprowadzania wewnętrznych regulacji dot. przystrzelania broni swoich członków i ewentualnie gości polujących w tym kole, ale obowiązki wynikające z takich zasad obowiązują tylko w danym kole łowieckim. Prowadzący polowanie może działać w sprawie przystrzelania broni tylko w granicach uchwały koła i jeżeli te nie nakazują mu czegoś szczególonego, nie ma obowiązku sprawdzania tego, czy dana broń była, czy też nie była przystrzelana w tym roku.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.