strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Hubert Miszczuk
Data: 21/11/2005
Publikacja: 26/11/2005
Pytanie: Czy polski myśliwy może użyczać broń myśliwym zagranicznym (dewizowcom) oraz czy istnieje różnica pomiędzy myśliwymi dewizowymi z Unii Europejskiej i spoza niej?


Odpowiedź:
Przepis ustawy o broni stanowi:

Art. 28. Broni odpowiadającej celom łowieckim i broni odpowiadającej celom sportowym oraz amunicji do takiej broni można użyczać osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich lub sportowych.

Obywatelstwo biorcy i dawcy nie nie ma znaczenia i jedynym warunkiem jest, żeby te osoby miały pozwolenia na posiadanie broni dla celów łowieckich, a oczywiście w stosunku do obcokrajowca, ma on posiadać takie pozwolenie wydane w swoim kraju.

Różnica miedzy myśliwymi z Unii Europejskiej i z innych krajów jest tylko taka, że ten z UE może uzyskac uprawnienia do polowania w Polsce na podobnych zasadach jak obywatel Polski i zostać członkiem PZŁ i kół łowieckich, a ten spoza Unii może polować tylko na zasadach komercyjnych. Poza tym Europejska Karta Broni wydana w krajach Unii jest ważna w innych krajach Unii, a obcokrajowiec z krajów spoza Unii musi ubiegać się o pozwolenie na wwóz broni do Polski.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.