strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Zbik1
Data: 28/11/2005
Publikacja: 29/11/2005
Pytanie: Jeden z uczestników polowania zbiorowego miał nieostemplowaną legitymację PZŁ od
2001 r. i podjąłem decyzję , że nie może uczestniczyć w polowaniu zbiorowym, bo prawdopodobnie nie jest członkiem PZŁ od 2001r. skoro legitymacja PZŁ nie jest ostęplowana. Czy postąpiłem słusznie?

Odpowiedź:
Oceny podjętej decyzji można dokonać tylko w stosunku do konkretnej osoby, bo nie ma tu ogólnej zasady. Jeżeli osoba bez podstemplowanej legitymacji była członkiem koła i zarząd tego koła wiedzieli, że jest ona członkiem koła i PZŁ, to decyzja usunięcia tej osoby z polowania była pochopna. Do polowania ma prawo członek PZŁ, ale stempel w legitymacji nie jest wyznacznikiem, czy dana osoba jest czy nie jest członkiem PZŁ. Żaden przepis prawa łowieckiego (ustawa, rozporządzenie przywołane niżej oraz statut PZŁ) nie nadają stemplowi w legitymacji PZŁ znaczenia potwierdzającego przynależność do PZŁ. Powiem więcej, nawet nie zapłacenie składki PZŁ przez rok, dwy, czy dłużej nie oznacza utraty członkowstwa w PZŁ, bo to można utracić np. za nie płacenie składki, ale tylko uchwałą ZO PZŁ. Bez takiej uchwały osoba nie płacąca składek PZŁ dalej jest jego członkiem.

Rozporządzenie o warunkach wykonywania polowania w § 31.1 stanowi, że prowadzący polowanie powinien sprawdzać.."dokumenty uprawniające do udziału w polowaniu"... Podczas polowania uprawniony do jego wykonywania zobowiązany jest posiadać legitymację członkowską Polskiego Związku Łowieckiego i pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej lub inny dokument uprawniający do jej posiadania, o czym stanowi Art. 42.ust.1 ustawy Prawo łowieckie.

Jeżeli dana osoba posiadała legitymację PZŁ niepodstemplowaną i miała pozwolenie na broń, a była członkiem koła i jego zarząd wiedział, że nie jest wykluczona z PZŁ, to miała prawo polować bez stempli w legitymacji PZŁ.

Inaczej sprawa miałaby się, gdyby osoba ta była obca w kole, bo wtedy przynależność do PZŁ może poświadczyć tylko legitymacja członkoska i tylko stempel potwierdzający przyjęcie składki na dany rok świadczyłby o aktualnej przynależości do PZŁ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.