strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Artur
Data: 19/12/2005
Publikacja: 23/12/2005
Pytanie: Czy myśliwy z Niemiec przewożąc przez granicę polską broń myśliwską na podstawie Europejskiej Karty Broni, może okazać zaproszenie polskiego myśliwego na polowanie indywidualne, czy też ma to być zaproszenie z kola lowieckiego?


Odpowiedź:
Wwożąc broń na podstawie EKB należy uprawdopodobnić cel jej użycia w Polsce. W zależności jak zorganizowane będzie polowanie dla tego myśliwego, uprawniony organizator tego polowania w dowolnej formie, np. poprzez zaproszenie, czy voucher biura podróży skierowany do zapraszanego, uprawdopodabnia jego polowanie. Myśliwy okazuje na granicy EKB i takie zaproszenie, co całkowicie wystarcza, dla wwiezienia broni. Konieczność uprawdopodobnienia celu przywozu broni wynika z ustawy o broni.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.