strona główna forum dyskusyjne
Pytał: fanga
Data: 13/01/2006
Publikacja: 14/01/2006
Pytanie: Czy myśliwemu na polowaniu zbiorowym może towarzyszyć osoba niebędąca myśliwym, w czasie całego polowania również na stanowisku, bez zgody zarządu i prowadzącego polowanie?


Odpowiedź:
Czytając §16 ust.2 rozporządzenia o warunkach wykonywania polowania, nie można mieć wątpliwości, że myśliwemu ma prawo towarzyszyć podczas polowania osoba towarzysząca i nie ma znaczenia, czy jest to na polowaniu indywidualnym, czy zbiorowym. Jednak na polowaniu zbiorowym obowiazują dodatkowe uwarunkowania, z których należy wziąć pod uwagę zapis §27 ust.1 w/w rozporządzenia, który nakazuje, że podczas polowania zbiorowego jego uczestnicy są obowiązani podporządkować się poleceniom prowadzącego polowanie.

Jeżeli więc prowadzacy z jakiś powodów nie dopuści osoby towarzyszącej do udania się na stanowisko z danym myśliwym, to decyzji tej należy się podporządkować i ewentualniwe później zainteresowany myśliwy powinien wystąpić do zarządu koła w sprawie ograniczenia mu prawa nadanego w/w §16 ust.2 rozporządzenia. Zarząd prawdopodobnie wysłucha prowadzącego i jeżeli nie znajdzie przesłanek dla przyznania mu racji, powinien uczulić prowadzacych, aby umożliwiali, jeżeli nie ma ku temu rzeczywistych przeciwskazań, na obecność osoby towarzyszącej na stanowisku myśliwego.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.