strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Wiesław Barszcz
Data: 16/01/2006
Publikacja: 18/01/2006
Pytanie: Kto zatwierdza plan polowań zbiorowych wykonany przez łowczego, zarząd czy WZ?

Odpowiedź:
Dotychczasowe statuty kół, a również obecny statut PZŁ, nie wymieniają zatwierdzania planu polowań zbiorowych jako kompetencji WZ, a więc jest to kompetencja zarządu koła. W paragrafie 64 nowego statutu pisze, że do zarządu koła należą wszystkie sprawy nie zastrzeżonedo do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia. Jeżeli więc zatwierdzania planu polowań nie ma w kompetencjach WZ, a takiej kompetencji nowy statut PZŁ nie przewiduje, to zatwierdza go zarząd koła.

Nalezy również zauważyć, że to zarząd koła prowadzi gospodarkę łowiecką, a plan polowań jest elementem tej gospodarki. Dlatego jedynie właściwym jest, żeby to zarząd koła opracowywał i zatwierdzał plan polowań. Trzeba również zaznaczyć, że plan ten może być przez zarzad modyfikowany i uzupełniany w czasie sezonu polowań.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.