strona główna forum dyskusyjne


Pytał: PARALUSZ SŁAWEK
Data: 10/02/2006
Publikacja: 13/02/2006
Pytanie: Kolega myśliwy został pobity przez przez innego myśliwego, który w dodatku groził mu bronią. Agresor został skazany prawomocnym wyrokiem, ale mimo wyroku myśliwy ten w dalszym ciągu posiada broń, a kolega obawia się o swoje bezpieczeństwo.


Odpowiedź:
Zgodnie z art.15 ust.1 pkt.6 ustawy o broni, pozwolenia nie udziela sie osobom skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu. Czy groźba karalna (w poprzedniej wersji ustawy była powodem nie udzielenia pozwolenia, ale teraz przepis ten wydaje sie szerszy) jest przestępstwem przeciwko życiu i zdrowiu nie wiem, ale pokrzywdzony może wystapić do policji o cofnięcie skazanemu pozwolenia na broń, a uzasadnieniem może być uczucie zagrożenie podczas wspólnych polowań z tą osobą.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.