strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Darek Domaniecki
Data: 16/02/2006
Publikacja: 21/02/2006
Pytanie: Mój wuj myśliwy zachorował ciężko w ubiegłym roku i stwierdził, że już nie będzie więcej polował i wówczas podpisał e mna umowę darowizny swojej broni (obecnie jestem na stażu kandydackim). Broń obecnie znajduje się u zaprzyjaźnionego Kolegi myśliwegon w użyczeniu. Czy broń którą obdarował mnie wuj, musi w chwili obecnej trafić do depozytu Policji, czy na może być przechowywana dalej u myśliwego, jeżeli ostatnią wolą mego wuja było abym to ja był następnym właścicielem tejże broni?

Odpowiedź:
W sensie formalno prawnym, broń może być użyczona innemu myśliwemu i u niego być przechowywana do czasu, jak Kolega uzyska uprawnienia upoważniające do posiadania broni. Ujawnienie w tym czasie umowy darowizny spowodowałoby konieczność oddania broni do depozytu, bo obdarowany nie ma prawa jej posiadać, ani użyczać. To rozwiązanie jest możliwe tak długo, jak wuj żyje.

Jeżeli wuj nie żyje, to broń powinna trafić do depozytu, niezależnie od istnienia czy nie istnienia umowy użyczenia czy darowizny na Kolegę. Gdyby umowa darowizny z datą sprzed dnia śmierci została ujawniona, to właścicielem broni stanie się Kolega, ale broń wyląduje w depozycie. Jeżeli przed śmiercią spisana byłaby umowa sprzedaży z osobą uprawnioną do posiadania broni, to przejdzie ona na tę osobę, która np. odsprzeda tę broń Koledze po uzyskaniu przez Kolegę uprawnień do posiadania broni.

Jeżeli w chwili śmierci wuja nie istnieje ani umowa darowizny, ani umowa sprzedaży, to broń powinna trafić do depozytu do czasu zakończenia postępowania spadkowego, w ramach którego właścicielem broni stanie się spadkobierca. Zdarza się, że do czasu zakończenia postępowania spadkowego broń jest dalej w rękach rodziny, bo policja nie wie o śmierci uprawnionego do posiadania broni. Nie grozi to specjalnymi konsekwencjami, bo kary przewidziane na taką ewentualność dotyczą tylko osób posiadających pozwolenie na broń, a najczęściej najbliższa rodzina zmarłego takich uprawnień nie posiada. Spadkobierca mógłby być również Kolega, jeżeli wuj zostawił testament, w którym zapisuje swój majątek Koledze, albo uprawniony jest Kolega do dziedziczenia po wuju z ustawy.

Osoby powołane do spadku, moga po zakończeniu postępowania spadkowego darować lub sprzedać Koledze tę broń. Do wysokości 1000 zł wartości nie ma podatku od czynności cywilno - prawnych występującego przy sprzedaży.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.