strona główna forum dyskusyjne


Pytał: łowczy
Data: 26/03/2006
Publikacja: 29/03/2006
Pytanie: Czy koło łowieckie jako dzierżawca obwodu łowieckiego może na terytorium
Rzeczypospolitej sprzedawać tusze upolowanej zwierzyny różnym podmiotom np. osobom prywatnym, restauracjom czy tylko tym, które posiadają stosowną koncesję na obrót tuszami zwierzyny łownej?


Odpowiedź:
Na taką sprzedaż zezwala prawo weterynaryjne, które stanowi, że ..." W ramach sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się .........sprzedaż grubej zwierzyny łownej nieoskórowanej lub niewypatroszonej drobnej zwierzyny łownej, po odstrzeleniu wykonanym zgodnie z prawem łowieckim w ramach pozwolenia na polowanie i rozbiór grubej zwierzyny łownej oraz przechowywanie i sprzedaż dziczyzny albo mięsa ostatecznemu konsumentowi, do punktów sprzedaży detalicznej lub w miejscach sprzedaży bezpośredniej przyległych do pomieszczenia rozbioru, położonych najbliżej obwodu łowieckiego, w którym pozyskano tę zwierzynę"....

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.