strona główna forum dyskusyjne


Pytał: rob
Data: 26/03/2006
Publikacja: 18/04/2006
Pytanie: Dostarczyłem do wyceny wieniec byka tylko z jedną stroną żuchwy. Komisja wyceniająca przyznała mi żółty punkt za to, że brak drugiej strony żuchwy utrudniał wycenę i nie przysługuje mi odwołanie. Co w takim przypadku powinienem zrobić?

Odpowiedź:
Uchwała NRŁ pozbawiła myśliwych możliwosci odwołania się do komisji odwoławczej oceniającej prawidłowość ostrzału z tytułu punktów żołtych. Skargę na działanie komisji można składać do ZO PZŁ w trybie skargi opisanej w KPA. ZO obowiązany jest na taką skargę odpowiedzieć. Równocześnie istnieje możliwość odwołania się do ORŁ, jeżeli ZO udzieli jakiejkolwiek kary za ten punkt żółty.

Podstawą przyznania punktu żółtego jest niestaranne spreparowanie poroża i za takie uważałbym dostarczenie go tylko z połową żuchwy (rozumiem tylko jedną stronę zuchwy). Druga możliwość udzielenia punktu żółtego to uniemożliwienie oceny poroża, ale uważam, że ta przesłanka tutaj nie zachodzi.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.