strona główna forum dyskusyjne
Pytał: gamed
Data: 03/06/2006
Publikacja: 04/06/2006
Pytanie: ORD odmówił wszczęcia postępowania, w sprawie z wniosku kilku myśliwych pomawiających o kłusownictwo. Jeden wnioskodawca zaskarżył orzeczenie rzecznika do Sądu Łowieckiego. Czy zarząd koła może ukarać lub wnioskować do Walnego Zgromadzenia o wykluczenie pomawiających z koła przed zakończeniem sprawy w Sądzie Łowieckim?


Odpowiedź:
To czy doniesienie do rzecznika było pomówieniem, czy też nie jest sprawa ocenną. Jeżeli rzecznik odmówił wszczęcia postępowania, to jeszcze nie znaczy, że zgłaszający sprawę do rzecznika pomawiali kogokolwiek. Powiem więcej, nawet jeżeli sąd łowiecki przychyli się do stanowiska rzecznika, nie oznacza to automatycznie, że doszło do pomówienia.

Atrybutami pomówienia są przede wszystkim działanie w złej wierze, np. kłamanie, fałszowanie ewentualnych dowodów, świadomość, że wykroczenia nie było, etc. Złożenie doniesienia w dobrej wierze, nawet jeżeli rzecznik czy sąd nie potwierdzą zarzutów, nie jest pomówieniem. Zarząd powinien zważyć wszystkie okoliczności i tylko w przypadku jednoznacznego i udawadnialnego działania w złej wierze występować o karę czy też wykluczenie z koła. Na pewno nie można tego robić przed rozstrzygnięciem sprawy przez sąd, bo ten może odrzucić stanowisko rzecznika i wtedy w głupiej sytuacji staje zarząd koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.