strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Łowczy Koła
Data: 05/06/2006
Publikacja: 07/06/2006
Pytanie: Myśliwy w czasie polowania zbiorowego zastrzelił psa myśliwskiego. Zarząd zawiesił go i skierowal sprawę do rzecznika, w wyniku czego dostal on wyrok w sądzie łowieckim 6 m-cy zawieszenia. Czy jest możliwość skrócenia kary, bo obecnie zachowuje się nienagannie w dalszym ciągu szacuje szkody, bierze czynny udzial w pracach gospodarczych na rzecz koła?

Odpowiedź:
Nie ma możliwości skrócenia kary zasądzonej przez sąd łowiecki , która stała się prawomocna. Wprawdzie istnieje możliwość zapisana w § 68 i 69 Regulaminu postępowania rzeczników, ale taka skarga nadzwyczajna musiaby zarzucać np. niewspółmierność czynu i kary, a to chyba nie ma zastosowania w tej sprawie.

Nie znam okoliczności zdarzenia z polowania, ale nie wykluczone, że sprawa mogła być załatwiona wewnątrz koła z zastosowaniem finansowej rekompensaty za zastrzelonego psa. Jak sprawa wyszła już poza koła, to trzeba się liczyć z konsekwencjami takiej decyzji.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.