strona główna forum dyskusyjne
Pytał: breneka
Data: 05/06/2006
Publikacja: 12/06/2006
Pytanie: Czy uchwała WZ w brzmieniu "Za pozyskanie dzika lochy powyżej 50 kilogramów myśliwy jest zobowiązany w terminie 14 dni o daty dokonania odstrzału do uiszczenia, po za normalną opłatą, także opłatę dodatkową w wysokości 200zł , jest zgodna ze statutem PZŁ?Odpowiedź:
Jako uchwale WZ nic jej z punktu formalnego nie można zarzucić, chociaż od strony merytorycznej?

Trzeba byłoby ustalić, jaki charakter ma taka opłata. Jeżeli kary, to statut PZŁ nie przewiduje kar finansowych i uchwała taka byłaby niwezgodna ze statutem. Jeżelii jest to wyższa cena za zakup tuszy, to opaya musiałaby być fakturowana, z odprowadzeniem VAT, jeżei koło jest VAT-owcem. Te wątpliwości powinien rozpatrzyć ZO, ale ktoś musiałby się od tej uchwały
odwołać i wtedy ZO podjąłby decyzję, czy uchwałę uchylić, czy też nie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.