strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Józef Dejer
Data: 21/06/2006
Publikacja: 26/06/2006
Pytanie: Wystąpiłem do ORD o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i otrzymałem od niego decyzję o odstąpieniu od postępowania z kuriozalnym uzasadnieniem. Od tej decyzji odwołałem się do OSŁ, upłynęło ponad 30 dni i brak jakiejkolwiek reakcji. Co dalej?


Odpowiedź:
Prezes OSŁ powinien był w ciągu 14 dni od otrzymania dokumentacji od rzecznika wyznaczyć rozprawę. W zwiazku z tym można zapytac się prezesa sądu lub dowiedzieć w biurze ZO, na kiedy wyznaczona jest rozprawa i dlaczego nie otrzymał Kolega takiej informacji. Proszę zapoznać się z regulaminem sądów łowieckich.

Poza pytaniem, pozwole sobie na zwrócenie szczególnej uwagi, na dowody istniejących przewinień, a nie tylko na subiektywną ocenę zarzutów. Miałem już wielokrotnie do czynienia z subiektywnie uzasadnionymi zarzutami kolegów, zgłaszających spawy ORD, ale sprawy
te bez wiarygodnych dowodów po prostu nie mogły być rozpatrywane.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.