strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Zbigniew Wrzaszcz
Data: 20/07/2006
Publikacja: 21/07/2006
Pytanie: Z wpisu do książki wyjść w obwodzie dowiedziałem się, że zarząd ukarał mnie zakazem polowania za złożenie zeznań w sądzie, wbrew uchwale WZ zakazujacej członkom koła zeznawania w sądzie powszechnym w sprawach innych członków koła. Czy miał do tego prawo i co należy czynić w tej sytuacji?

Odpowiedź:
Statut PZŁ dokładnie określa, jak zarząd może ukarać członka koła zakazem polowania. Przede wszystkim, na podstawie §152 ust. 5 zarząd koła musi wysłuchać zainteresowanego, albo w umożliwić mu w inny sposób zajęcie stanowiska. Dalej, jeżeli udzielono kary zawieszenia w prawie do polowania, zarząd koła zobowiązany jest w ciągu 14 dni powiadomić okręgowego rzecznika dyscyplinarnego, co nakazuje § 153 Statutu PZŁ.

Poza powyższym zastosowana kara może być udzielona tylko za przewinienia: "przeciwko przepisom prawa łowieckiego, Statutu, uchwałom Zrzeszenia i koła". Nie wiem, czy ktoś obecnych na WZ odwołał się od uchwały o zakazie zeznawania w sądzie, ale jeżeli tak było, to niezależnie, czy ZO uchyli tę uchwałę, przestała ona obowiązywać w momencie złożenia odwołania.

Zgodnie z § 170 ust.3, uchwała o ukaraniu członka przez zarząd, powinna zostać dostarczona zainteresowanemu na piśmie wraz z uzasadnienie oraz wskazywać sposób odwołania się od tej uchwały.

Jak wynika ze stanu faktycznego, zarzad koła naruszył wszystkie wymienione wyżej przepisy statutu PZŁ i dlatego nie ma dla mnie żadnej watpliwości, że ZO uchyli te uchwały. Sugeruję jak najszybsze udanie się do biura łowczego okręgowego z wnioskiem o uchylenie uchwał zarządu i poprosić go o radę, co robić w tej sytuacji.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.