strona główna forum dyskusyjne
Pytał: żbik
Data: 11/08/2006
Publikacja: 14/08/2006
Pytanie: Czy wszczczęcie postępowania dyscyplinarnego na dzień przed upływem 3 lat od zdarzenia oraz powiadomienia o wszczęciu zainteresowanego już po upływie 3 lat (data stempla), zachodzą przesłanki określone w par. 3 ust. 6 Regulaminu postepowania sądów łowieckich i rzeczników dyscyplinarnych PZŁ?

Odpowiedź:
§ 3 ust. 6 regulaminu ma się nijak do decyzji o wszczęciu postępowania na dzień przed upływem 3 letniego okresu od popełnienia przewinienia. Może chodziło o inny paragraf?

Sytuacje jednoznacznie wyjaśnia statut PZŁ. Można postępowanie dyscyplinarne wszcząć, nawet dzień przed zakończeniem okresu 3 lat od chwili popełnienia przewinienia łowieckiego i otrzymanie listu poleconego z tą informacją po tym okresie nie ma znaczenia dla sprawy. Liczy sie moment wszczęcia postępowania, a nie przekazanie informacji o tym zainteresowanemu.

Każde postępowanie dyscyplinarne może zakończyć się w sposób opisany w § 3 ust. 6 regulaminu i nie ma znaczenia moment ropoczęcia tego postępowania.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.