strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Krzysiek
Data: 17/08/2006
Publikacja: 21/08/2006
Pytanie: Nie poluję już od 2,5 roku, bo 2 lata temu ORD przesłał moją sprawę do Sądu Łowieckiego. Wysyłałem pisma do Przewodniczącego SŁ oraz rozmawiałem z ORD. Sprawa utknęła w martwym punkcie. Zarząd Koła nie chce wydać mi pozwolenia na wykonywanie polowań indywidualnych i zbiorowych zasłaniając się, że czeka na odpowiedź sądu. Co mam w takiej sytuacji zrobić?


Odpowiedź:
Jeżeli miną 3 lata od wszczęcia postępowania przez rzecznika dyscyplinarnego, a sprawa nie zostanie zakończona prawomocnym wyrokiem, sprawa zostanie umorzona (patrz regulamin sądów).

Zarząd koła może pozbawić członka koła prawa do polowania, jeżeli ten jest zawieszony w kole. Jeżeli okres zawieszenia minął, albo zawiesznia w ogóle nie było, to można zwrócić się do ZO PZŁ, żeby w trybie nadzoru cofnął decyzję zarządu koła o wstrzymaniu prawa do polowania, bo takie działanie koła niezgodne jest ze statutem PZŁ.

Niezależnie od powyższego można napisać skargę do ORŁ na zwłokę w postępowaniu sądu, a ORD jest zobowiazana przepisami KPA do ustosunkowania się do skargi w ciągu 30 dni.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.