strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Sakwiński Edmund
Data: 30/08/2006
Publikacja: 03/09/2006
Pytanie: Jeżeli podczas polowania zbiorowego myśliwy omyłkowo postrzeli psa biorącego udział w nagance, który w wyniku odniesionych ran zostaje uśpiony, kto ponosi koszty leczenia, oraz kto wypłaca odszkodowanie myśliwemu właścicielowi psa?

Odpowiedź:
Można żądać odszkodowania od koła, jeżeli pies brał udział w tym polowaniu razem z naganką. Polowanie zbiorowe organizowane jest przez koło i to ono ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe podczas tego polowania. Jeżeli koło ma polisę OC, to za szkodę, tj. utratę psa i koszty leczenia zapłaci ubezpieczyciel. Takie odszkodowanie na charakter rekompensaty z tytułu ryzyka, ale jest jeszcze możliwośc dochodzenia strat od sprawcy z tytułu jego winy.

Przy braku chęci pokrycia strat pozostanie tylko postępowanie sądowe, z tym, że od sprawcy tylko jeżeli udowodni się mu przed sądem winę, a kołu winy nie trzeba udowadniac, tylko należy udowodnić, że wypadek taki miał miejsce podczas polowania organizowanego przez koło.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.