strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Wieslaw Barszcz
Data: 26/09/2006
Publikacja: 01/10/2006
Pytanie: Czy łowczy przekazujący dzika myśliwemu na użytek własny powinien przekazywać go protokołem i czy łowczy powinien posiadać z każdego strzelonego, dzika którego myśliwy wziął na użytek własny, zaświadczenie o przebadaniu dzika?

Odpowiedź:
Przekazując tusze dzika na użytek własny, łowczy koła dokonuje w imieniu koła sprzedaży (ew. darowizny) tej tuszy na rzecz myśliwego, wg ustaleń WZ koła. Tak do sprzedaży jak i ew. darowizny trzeba określić wartość tuszy, bo musi się ona znaleźć w ksiągach finansowych koła. Musi więc istnieć jakiś dokument, który wartość tę ustali. Takim dokumentem powinien być protokół ważenia i wyceny, który trafi do ksiąg finansowych wskazując na wartość sprzedaży i ustala zobowiązania myśliwego za tuszé, albo jeżeli jest to pełna lub częściowa darowizna, pozwoli ustalić wartości, które koło powinno wpisać do PIT-8c danemu myśliwemu.

Koło nie musi posiadać zaświadczenia o badaniu tuszy dzika, bo ten obowiązek spoczywa na myśliwym , który dzika pozyskał i wziął na użytek własny. Inaczej będzie, jeżeli koło sprzedaje tusze osobom trzecim, bo wówcza jest zobowiązane do przeprowadzenia badania weterynaryjnego przed sprzedażą.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.