strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Mariusz Michalski
Data: 07/10/2006
Publikacja: 10/10/2006
Pytanie: W ZO powiedziano mi, że muszę złożyć pismo o wydanie mi odpisu orzeczenia sądowego z umorzenia mojej sprawy. Czy tak muszę postąpić?

Odpowiedź:
Zgodnie z § 54 ust.7 regulaminu postępowania sądów łowieckich ...."7. Obwiniony, jego obrońca i rzecznik dyscyplinarny w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia orzeczenia, mogą złożyć pisemny wniosek o sporządzenie jego uzasadnienia na piśmie i doręczenie, co jest warunkiem przyjęcia odwołania."

Po terminie 7 dni nie można już liczyć na sporządzenie przez sąd uzasadnienia, a w/w regulamin nic nie mówi na temat wydania orzeczenia na piśmie po tym terminie. W sądach powszechnych też nie wydaje się wyroku na piśmie stronom, o ile o to nie wystąpią.

Jeżeli więc np. sąd sprawę umorzył, to zainteresowane strony powinny o takie orzeczenie wystąpić, jeżeli chcą je mieć na piśmie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.