strona główna forum dyskusyjne


Pytał: myśliwy
Data: 27/10/2006
Publikacja: 31/10/2006
Pytanie: Czy zgodne jest z prawem organizowanie polowań zbiorowych na dziki, jak podaje zarząd: .."w każdą nie wymienioną w planie polowań zbiorowych niedzielę oraz doraźnie po ponowie śnieżnej"?

Odpowiedź:
Zarząd może organizować polowania zbiorowe na dziki nawet w każdy dzień pomiędzy 1 października a 15 stycznia. Jedynem warunkiem jest, żeby o polowaniach byli poinformowani członowie koła oraz właściwy nadleśniczy oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Ogólna zasada przedstawiona wyżej może być ograniczona np. uchwałą walnego zgromadzenia koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.