strona główna forum dyskusyjne


Pytał: myśliwy
Data: 20/11/2006
Publikacja: 22/11/2006
Pytanie: Zarząd koła zwołał Walne Zebranie na dzień 29.10.2006 r. rozsyłając zawiadomienia listami poleconymi 12.10.2006 r. wraz z porządkiem zebrania. Do części myśliwych dotarły 16.10.2006n r., a więc po terminie określonym w § 57 statutu. Czy zebranie to zwołane zostało zgodnie ze statutem czy nie?


Odpowiedź:
Uważam, że zwołanie WZ było prawidłowe. Teoretycznie można dyskutować, czy słowa: ..."pisemne zawiadomienie każdego członka"... z §57 ust.1 Statutu PZŁ oznaczają wysłanie, czy otrzymanie zawiadomienia co najmniej 14 dni przezd terminem zebrania, ale jak wczyta się w ust. 2 i 3 tego samego paragrafu, w których występuje pojęcie "10 dni przed terminem" WZ na przekazanie wniosku zarządowi i następnie powtórne zawiadomienie członków na 7 dni przezd WZ, to tylko interpretacja, że liczy się termin wysyłki, a nie otrzymania zawiadomienia jest logiczna.
Odmienne wnioskowanie oznaczałoby, że statut nakłada na pocztę obowiązek dostarczenia zawiadomienia w ciagu 3 dni (10 - 7 = 3 dni), bo inaczej zebranie nie mogłoby się odbyć, a przecież statut PZŁ nie jest dokumentem zobowiązujacym dla Poczty Polskiej.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.