strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Prowadzący
Data: 26/11/2006
Publikacja: 30/11/2006
Pytanie: Proszę o szczegółową, wręcz "obrazową" interpretację par.17pkt.9 rozporządzenia w warunkach wykonywania polowania dot. zakazu strzału w miot.

Odpowiedź:
Zapis stanowi:

- nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości mniejszej niż 150 m w terenie otwartym i w odległości mniejszej niż 100 m w terenie leśnym;

Przepis jest jasny i niepowinien wzbudzać żadnych niejasności. Od momentu, w którym myśliwy dochodzi do wniosku, że najbliższy jemu naganiacz, który idzie w nagance, jest od niego na mniej niż 100 m w lesie i 150 na terenie otwartym, ma zakaz strzału w miot tak długo, jak jakikolwiek naganiacz znajduje się od niego w takie odległości. Myśliwi na linii, nie będą oni mogli strzelać już w miot do końca pędzenia, ale dla myśliwych na flankach oddalonych od linii czołowej, strzał w miot po oddaleniu się naganki na odległości większe niż podano wyżej, stanie się znowu dozwolony.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.