strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Ryszard Ciekalski
Data: 26/11/2006
Publikacja: 04/12/2006
Pytanie: Czy na polowaniu na jelenie i dziki z bronią o lufach gładkich obowiązuje przepis, że w odległości 100m od wylotu lufy pocisk ma energię 2000 J.

Odpowiedź:
Przepis o energii 2000 J w odległości 100 m nie dotyczy naboi kulowych strzelanych z broni o lufach gładkich. Dozwolone jest strzelanie z broni o lufach gładkich do każdej zwierzyny z wyjątkiem łosi i jeleni byków. Do pozostałej zwierzyny można strzelać kulami z broni o lufach gładkich, bez badania energii, jakie te kule przenoszą i na jaką odległość.

O powyższym przesądza zapis §3 ust.3 rozporządzenia. Oczywiście na polowaniu zbiorowym maksymalna odległość strzału z broni o lufach gładkich wynosi 40 m.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.