strona główna forum dyskusyjne
Pytał: awer
Data: 26/11/2006
Publikacja: 03/12/2006
Pytanie: Jakie konsekwencje mogą wynikać z nieuzasadnionego usunięcia przez prowadzącego z całości polowania (hubertowskiego)?

Odpowiedź:
Dla usuniętego może nic więcej nie wynikać, ale zależy to od zawinionej przyczyny jego usunięcia. Zarząd może, ale nie musi, zastosować kary porządkowe w stosunku do wykluczonego, od upomnienia do zawieszenia w prawach członka koła do 1 roku. W przypadku popełnienia przewinienia łowieckiego, sprawą może zająć się rzecznik dyscyplinarny, a następnie sąd łowiecki.

Kara wykluczenia jest nieodwołalna i nie można się od nie odwoływać. Jednak na wniosek zainteresowanego, zarząd koła może wypowiedzieć się odnośnie zasadności wykluczenia.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.