strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Bartosz Dziadek
Data: 05/12/2006
Publikacja: 08/12/2006
Pytanie: Czy na polowaniu zbiorowym, w którym uczestniczy naganka, może dołaczyć do niej myśliwy wraz z psami dzikarzami, z prawem oddania strzału w miocie do dzików?

Odpowiedź:
Myśliwy z psami w miocie i naganką jest absolutnie pozbawiony prawa strzału. Przesądza o tym zapis rozporządzenia o warunkach wykonywania polowania:

"§ 34. ...................
2. Jeżeli myśliwy lub myśliwi spełniają w danym pędzeniu rolę naganki, obowiązuje ich bezwzględny zakaz strzelania z uwzględnieniem ust. 3, a broń muszą mieć rozładowaną."

Gdyby jednak naganki nie było i jeden lub dwóch myśliwych z psami spełnialiby rolę naganki to na podstawie tego samego rozporządzenia:

"3. Jeżeli nagankę stanowią wyłącznie jeden lub dwóch myśliwych korzystający z psów, prowadzący polowanie może zezwolić jednemu lub obu na strzelanie podczas pędzenia wyłącznie do dzików."

Należy jeszcze pamiętać, że jeżeli poluje się równocześnie ze zwierzyną gruba na zające, to w nagance nie może być psów, co też mówi w/w paragraf rozporządzenia:

"4. Jeżeli w polowaniu na zwierzynę grubą dopuszcza się możliwość strzelania zajęcy, do naganiania zwierzyny nie wolno używać psów."

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.