strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Roman Dudkiewicz
Data: 15/12/2006
Publikacja: 17/12/2006
Pytanie: Czy prowadzący może na zbiórce polowania zbiorowego rozszerzyć rodzaj polowanej zwierzyne o np. dziki, gdy nie było ich w planie zgłasznym do N-ctwa i gminy, a zwierzyna ta jest przewidziana w rocznym planie i jej odstrzał nie został jeszcze wykonany?

Odpowiedź:
Prowadzący polowanie nie może samodzielnie ogłosić takiej decyzji. Jednak może to zrobić zarząd i jeżeli od zarządu dostanie taka dyspozycję, że dziki też dzisiaj też mogą być strzelane, to wtedy jak najbardziej może taką decyzję ogłosić.

Nie ma żadnego znaczeniato, że w planie zgłoszonym w nadleśnictwie i gminie podano inną zwierzynę do odstrzału, od tej, którą zarząd zdecydowałć się polowąc tego dnia. Informacja do nadleśnictwa i gminy ma za zadanie troskę o bezpieczeństwo osób i mienia, a jedyną informacją, która jest wymagana w takim zawiadonieniu jest termin polowania. Wszystko inne, co jest w planie przekazanym nadleśnictwu i gminie nie jest przez fakt dokonania takiego zgłoszenia wiążace dla koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.