strona główna forum dyskusyjne


Pytał: leszek olesik
Data: 22/02/2007
Publikacja: 24/02/2007
Pytanie: Jak należy postapić w przypadku zmiany terminu polowania zbiorowego. Jakie przepisy to regulują?

Odpowiedź:
Prawo nakazuje poinformowanie nadleśnictw i wójta gminy o terminie polowań zbiorowych. Robi się to z powodów bezpieczeństwa. Jeżeli zarząd zmienia datę polowania, to powinien powiadomić o tym nadleśnictwo i wójta gminy. Powyższe wymagane jest na podstawie § 28 rozporządzenia o warunkach wykonywania polowania.

Oprócz powyższego zarząd powinien powiadomić wszystkich członków koła, żeby wiedzieli, że podana wcześniej data polowania jest nieaktualna, a polowanie odbędzie się w innym terminie. Obowiązek taki nie jest zapisany w żadnym akcie prawnym, ale można go ewentualnie odczytać z odpowiedniej uchwały WZ, a jeżeli takiej uchwały nie ma, wynika z ogólnych zasad bieżącego kierowania kołem przez zarząd. Jeżeli polowania są organizowane dla wszystkich członków, a mają oni nieaktualną informację o terminie polowania, zadaniem zarządu jest podanie członkom prawidłowych dat polowań.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.