strona główna forum dyskusyjne
Pytał: awer
Data: 13/03/2007
Publikacja: 14/03/2007
Pytanie: Czy prowadzący polowanie zbiorowe ma prawo zastosować środek dyscyplinujący wykluczenia z całości polowania wobec członka koła, który został skreślony przez ZK z listy członków, ale odwołał się w stosownym trybie i terminie do WZ?


Odpowiedź:
Prowadzacy może usunąć z polowania tylko za naruszenie obowiązujących przepisów
wykonywania polowania. Jeżeli członek skreślony z listy członków koła odwołał się, to pozostaje członkiem koła i posiada wszystkie prawa członkowskie, w tym prawo do polowania na polowaniu zbiorowym organizowanym przez koło. Nie ma żadnej możliwości usunięcia kogoś z polowania, kto jest formalnie członkiem koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.