strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Hubertus
Data: 14/05/2007
Publikacja: 17/05/2007
Pytanie: Jakie należy spelnić warunki, żeby odsprzedać broń myśliwską obywatelowi Niemiec?

Odpowiedź:
Z punktu widzenia sprzedającego nie ma specjalnych formalności. Formalności dokonać musi kupujący cudzoziemiec, otrzymując od komendanta wojewódzkiego Policji zaświadczenia uprawniającego do nabycia określonego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni w Polsce. Jeżeli kupujący przedstawi takie zaświadczenie, to można mu sprzedać swoją broń, składając ją wpierw do depozytu komendanta wojewódzkiego policji.

Powyższe reguluje art. 43 ustawy o broni.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.