strona główna forum dyskusyjne


Pytał: HubertR
Data: 01/07/2007
Publikacja: 05/07/2007
Pytanie: KWP odmówiła mi pozwolenia na zakup nowych jednostek broni (wystąpiłem o 8 szt ), a obecnie posiadam 5 szt. Podanie umotywowałem, że jestem leśniczym d/s łowieckich i polowanie to mój zawód i potrzebuje różnych jednostek broni do różnych polowań i sytuacji na polowaniach. Odmowę umotywowała tym, że swoje pasje łowieckie mam rozwijać z tą bronią którą posiadam. Co robić?

Odpowiedź:
Pierwsze pytanie, czy odmówiła ustnie, czy też wydała negatywną decyzję administracyjną na piśmie. W pierwszym przypadku, zażądać decyzji negatywnej na piśmie. Przeważnie to wystarcza, żeby zmienili zdanie. Jeżeli wydali odmowną decyzje administracyjna, to zgodnie z kodeksem postępowania administarcyjnego można się odwołać do KG Policji, a jeżeli i ta odmówi, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na złożenie odwołań sa określone terminy, prosze ich dotrzymać, żeby nie narazić sie na odrzucenie odwołania z powodów formalnych.

Podanie o zwiększenie ilości jednostek broni trzeba uzasadnić dość szczegółowo, ale nie trzeba podanych tam stwierdzeń udowadniać. Dlatego można pisać o polowaniu w Afryce, Mongolii, Kanadzie, USA, etc. na różne gatunki zwierząt od świstaków po słonie, nie koniecznie podając kalibry, chyba, że lepiej uzasadnia to chęc posiadania takiej broni. Pozwolenie na broń nie sa wydawane na konkretne kalibry, tylko na konkretny cel - łowiecki.

Podejrzewam, że uzasadnienie było zbyt ogólne, bo zdaniem policji na polowanie w Polsce leśniczego 8 szt. broni wystarczy, nawet gdyby mieć oddzielną broń na każdy typ polowania. A jeżeli brak Koledze broni na niedźwiedzie, zebry, łosie, świstaki, etc., nie mogą tego odrzucić.

Można też odpuścić sobie złożony już wniosek i napisać nowy, nawet na 15 jednostek, uzasadniając jak wyżej.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.