strona główna forum dyskusyjne


Pytał: borian
Data: 18/08/2007
Publikacja: 20/08/2007
Pytanie: Jakie uprawnienia posiada instruktor strzelectwa myśliwskiego? Czy instruktor może prowadzić w kołach łowieckich szkolenia z zakresu bezpieczeństwo na polowaniu?

Odpowiedź:
Instruktor w zakresie strzelectwa myśliwskiego uprawniony jest do:
  • prowadzenia treningów strzeleckich koła i szkoleń dotyczących bezpiecznego zachowania się na strzelnicach;
  • w porozumieniu z Zarządem Koła organizowania i prowadzenia sprawdzianów umiejętności strzeleckich członków koła;
  • wspólnie z Komisją Strzelectwa Myśliwskiego WRŁ, uczestniczenia w prowadzonych przez ZW PZŁ zajęciach strzeleckich na kursach dla kandydatów dla selekcjonerów.


  • Instruktor może prowadzić w kole szkolenie z zakresu bezpiecznego obchodzenia się z bronią i bezpieczeństwa na polowaniu. Takie szkolenia są wewnętrzną sprawą koła łowieckiego i nie trzeba mieć specjalnych uprawnień, żeby takie szkolenie wewnątrz koła prowadzić.

    Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
    P&H Limited Sp. z o.o.