strona główna forum dyskusyjne


Pytał: kordelas
Data: 27/09/2007
Publikacja: 30/09/2007
Pytanie: Jak powinna postąpić KR w przypadku kiedy weszła w posiadanie dokumentu Komendy Policji kierowanego nie do Zarządu Koła, tylko do osób prywatnych, z którego wynika, że koledze i jednocześnie członkowi KR zdeponowano broń z obawy użycia jej niezgodnie
z przeznaczeniem?

Odpowiedź:
Z punktu widzenia prawa łowieckiego i uprawnień wynikających ze statutu PZŁ, zdeponowanie broni nie znaczy nic. Osoba, której policja kazała zdeponować broń nie traci uprawnień do polowania, może wykonywać polowania np. z broni jej użyczonej i może uczestniczyć w czynnościach kontrolnych KR.

Gdyby osobie tej równocześnie ze zdeponowaniem cofnieto pozwolenie na broń, to nie będzie ona miała prawa wykonywać polowania z broni użyczonej, ale wszystkie inne prawa wynikające z przynależniości do koła będzie mogła wykonywać, choć pewnie z moralnego punktu widzenia, koło może nie chcieć powierzać jej czynności wymagających zaufania. Czy tak będzie zależeć będzie od członków, którzy mogą np. odwołać taką osobę z KR.

Sama KR może zażądać uwzględnienia w porzadku obrad WZ lub NWZ odwołania danej osoby ze składu KR.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.