strona główna forum dyskusyjne


Pytał: MACIEJ L
Data: 12/10/2007
Publikacja: 12/10/2007
Pytanie: Czy istnije możliwość użycia gumowych kul do wypłaszania zwierzyny, a jeśli tak, to czy obowiązuje 100 m os zabudowań mieszkalnych?

Odpowiedź:
Amunicja gumowa nie jest amunicją myśliwską i myśliwy nie ma prawa się nią posługiwać do żadnych celów. Wypłaszanie dzików może mieć miejsce nabojami hukowymi, np. z korkowca, a jeżeli myśliwy chciłaby dla osiągnięcia efektu huku strzelić z broni myśliwskiej, powinien nabój pozbawić kuli lub śrutu. W naboju kulowym obojętnie czy wyjmie kulę gumową (jeżeli jest w posiadaniu takiej amunicji), czy kulę myśliwską. Poza powyższym pozostaje pytanie, dlaczego miałoby się strzelać np. do dzików z gul gumowych, co dla skuteczności trafienia wymagałoby odległości do ca 50 m, jeżeli praktyka podpowiada, że na strzał z broni kulowej watacha ucieka przy strzałach z odległości ponad 100 m.

Co do tego, czy z takiego naboju hukowego można strzelać w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań mieszkalnych. Przepis zabraniajacy tego mówi wyraźnie o strzelaniu "do zwierzyny", a strzał hukowy nie jest strzałem do zwierzyny. Jeżeli ograniczenie 100 m nie obowiązuje w oparciu o ustawę 'Prawo łowieckie', należałoby się zastanowić, czy nie ma innych zakazów zabraniajacych oddanie strzału hukowego przy zabudowaniach mieszkalnych. Wydaje się, że jedynym ograniczeniem byłby przepis o zachowaniu ciszy nocnej, czyli nie używania hukowego odstraszania zwierzyny w nocy między 22:00 i 6:00. Jeżeli jednak mieszkańcy sasiednich domów wspólnie zgodzą się, że i w nocy będą odstraszać np. dziki strzałami hukowymi, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby również w tych godzinach naruszać ciszę nocną, bo nie będzie osób pokrzywdzonych takim naruszaniem.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.