strona główna forum dyskusyjne
Pytał: FAN
Data: 16/11/2007
Publikacja: 19/11/2007
Pytanie: Czy zarząd koła może zastrzec w planie polowań zbiorowych jeden termin polowania tylko dla wyznaczonej grupy członkow koła?

Odpowiedź:
Takie zastrzeżenie w planioe polowąń jest absolutnie niezgodne ze statutem PZŁ. Teoretycznie, mogłoby być takie polowanie uchwalone przez WZ, w którym obecność warunkowana byłaby w sposób umożliwiający każdemu z członków koła wzięcie w nim udziału, np. dla każdego członka, który przepracował w roku ponad 50 godzin prac dla koła. Polowanie wyznaczone dla grupy imiennie wskazanych członków, nawet przez WZ, jest niezgodne ze statutem PZŁ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.