strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Maciek
Data: 11/01/2008
Publikacja: 14/01/2008
Pytanie: Czy prowadzący polowanie zbiorowe lub zarząd koła ma obowiązek zgłoszenie do zarządu okręgowego faktu postrzelenia psa biorącego udział w nagance?

Odpowiedź:
Postrzelenie psa bioracego udział w nagance może wynikać z różnych charakterów zdarzenia. Może to być nieszcząśliwy przypadek, bez niczyjej winy, może to być złamanie jakiś zasad wykonywania polowania, może to być pomyłka, np. pomylenie z psem zdziczałym i pewnie można byłoby znaleźć jeszcze kilka innych przyczyn. Nie ma specjalnego trybu informowania ZO o postrzeleniu psa biorącego udział w nagance. Sama sprawa powinna być załatwiona w ten sam sposób, jak wszystko zdarza się na polowaniu zbiorowym. Prowadzący opisuje sprawę w protokole i jeżeli myśliwy naruszył przepisy dyscyplinarne, sprawa powinna być zgłoszona do ORD, jeżeli naruszona została ustawa o ochronie zwierząt, może się nia zająć prokurator, jeżeli nie zostały naruszone przepisy , to jest to sprawa cywilna, pomiędzy właścicielem psa i osobą, która psa postrzeliła. Wszystko zależy od szczegółów sprawy i jej oceny tak przez prowadzącego polowanie, jak zarząd oraz wszystkich innych uczestników polowania.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.