strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Członek Zarządu Koła
Data: 31/01/2008
Publikacja: 31/01/2008
Pytanie: Zarząd Koła przyjął uchwałę zobowiązującą myśliwych biorących udział w polowaniu zbiorowym do zakładania na nakrycie głowy jaskrawych, pomarańczowych opasek, które zakupił dla myśliwych. Wobec myśliwych nie stosujących się do uchwały nie stosuje się żadnych sankcji poza zwróceniem uwagi przez prowadzącego polowanie. Czy ZK nie przekroczył swoich uprawnień?

Odpowiedź:
Taką uchwałę powinno podjąć WZ. Biorąc jednak pod uwagę cel takiej uchwały, czyli podniesienie bezpieczeństwa członków koła oraz to, że przy realizacji tej uchwały członek koła nie jest zmuszany do żadnych nakładów finansowych (opaski kupiło koło), a za nie zastosowanie się do tej uchwaly nie grożą żadne sankcje, uważam postępowanie zarządu, choć nie do końca zgodne z literą statutu PZŁ, za nie budzące zasadniczych zastrzeżeń. Jeżeli zaproponuje, aby jego decyzja została usankcjonowana uchwałą najbliższego WZ, to postępowanie zarządu uznałbym za w pełni właściwe.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.