strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Broń i optyka myśliwska, amunicja

NrDataTreść pytania
159110/01/2012Prowadzący polowanie zbiorowe dokonując kontroli rozładowania broni stwierdził u jednego z uczestników polowania ustawioną krotność lunety większą niż 3 (było 8). Myśliwy oświadczył, że zmiany krotności ustawienia lunety dokonał dopiero po zakończeniu ostatniego pędzenia a w trakcie całego polowania nie oddawał żadnych strzałów. Prowadzący polowanie stwierdził, że go to nic nie obchodzi po czym na zbiórce udzielił myśliwemu nagany. Czy istniały podstawy do zastosowania środka dyscyplinującego określonego w Statucie PZŁ? Czy w tym przypadku doszło złamania zapisu Regulaminu polowań przez w/w myśliwego, który w trakcie całego polowania nie oddawał strzałów a nawet nie składał się do strzału? W związku z niezgodnym ze Statutem PZŁ zastosowaniem środka dyscyplinującego przez prowadzącego polowanie, jakie czynności powinny podjąć strony: obwiniony, prowadzący polowanie, który jest przewodniczącym zarządu koła oraz zarząd koła po wpłynięciu protokółu z przeprowadzonego polowania?
157422/12/2011Czy z kategorią wojskową "D" mogę starać się o pozwolenie o broń?
157321/12/2011Czy mając sztucer na polowaniu zbiorowym mogę mieć w magazynku (nie w komorze) amunicję między pędzeniami?
154113/11/2011Czy mając parę jednostek broni mogę użyczyć jej np. mojemu ojcu? Jak jest z przewożeniem broni gdy koledzy poimprezowali i ustnie użyczyli broń kierowcy?
152830/10/2011Obecnie jestem członkiem Polskiego Związku Łowieckiego ale nie posiadam jeszcze pozwolenia na broń. Czy w tej sytuacji ZK może przyjąć mnie do koła?
152526/10/2011Jakie dokumenty obowiązują nabywającego przy kupnie broni z ogłoszenia? Jaka procedura obowiązuje zbywającego broń, (chodzi o broń myśliwską)?
149222/08/2011Regulamin Polowań rozdział 3 par. 9 punkt 1 mówi: Przy przechodzeniu, przejeżdżaniu w obwodzie łowieckim, w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, przy korzystaniu z publicznych środków lokomocji oraz w czasie przybywania na terenie miast i osiedli broń myśliwego musi być rozładowana i znajdować się w futerale. Nie jasne dla mnie jest: Np. teoretycznie mamy dwa obwody o numerach 20 i 21, udaję się na polowanie do obwodu 21 muszę przyjechać przez obwód 20 na którym nie będę wykonywał polowania ale upoważnienie do wykonywania polowania posiadam. Czy w tym konkretnym wypadku broń powinna być przewożona w futerale czy może być bez futerału, tylko rozładowana?
146102/07/2011Czy osoba prowadząca przystrzeliwanie broni myśliwskiej na strzelnicy ma obowiązek posiadać uprawnienia instruktora strzelectwa myśliwskiego?
145827/06/2011Czy w myśl nowej ustawy o broni, myśliwi będą mogli nabywać i posiadać broń krótką?
143903/06/2011Jaką mam szanse wobec nowych przepisów uzyskać pozwolenie na broń myśliwską jeśli jestem członkiem PZŁ a 12 lat temu utraciłem pozwolenia na broń i zostałem skazany na 2 lata w zawieszeniu. Obecnie sprawdziłem w Ministerstwie i nie figuruję jako osoba karana. Czy policja może odmówić wydania pozwolenia na broń?
143521/05/2011Kolega z koła został zatrzymany jadąc samochodem pod wpływem alkoholu i został skazany. Odebrano mu broń przez policję. Czy w zwiazku z tym ma prawo głosu na walnym zgromadzeniu. Zaznaczam że nie wiem czy opłacił składkę PZŁ jeśli ma to znaczenie.
143021/05/2011Czy ustawa o broni w rozdziale 2 art.12 ust.1, 2 uniemożliwia rozszerzenie już istniejącego pozwolenia określającego ilość broni na 2 szt. broni myśliwskiej na większą ilość broni w tym samym rodzaju, kalibrze i przeznaczeniu?
139508/04/2011Czy posiadając jedynie dubeltówkę mogę polować z pożyczonym sztucerem?
136125/02/2011Jakie procedury trzeba spełnić aby wymienić lufę w sztucerze, oczywiście w takim samym kalibrze?
135314/02/2011Czy kandydatowi na myśliwego w czasie trwania stażu opiekun może pozwolić strzelać z własnej broni do zwierzyny łownej lub szkodników na polowaniu indywidualnym, jak również na polowaniu zbiorowym?
135210/02/2011Czy łowczy, który utracił pozwolenie na broń w wyniku skazania wyrokiem za przestępstwa skarbowe może nadal pełnić obowiązki łowczego?
134603/02/2011Na ostatnim zebraniu szkoleniowym członków przewodniczący komisji Rewizyjnej odczytał iż 13 członków koła nie przestrzelało broni. Czy w/w członkowie mają prawo brać udział w polowaniach zbiorowych?
128924/11/2010Dzisiaj dostałem zawiadomienie o przystrzeliwaniu broni i zawodach strzeleckich w naszym Kole. Moje wątpliwości w tym zawiadomieniu budzą dwie sprawy cyt. (Decyzją Zarządu zgodnie z regulaminem polowań &3/2 w przestrzeliwaniu broni mogą wziąć udział tylko koledzy z bronią myśliwską o kalibrze, który w odległości 100 m od wylotu lufy posiada energię kinetyczną nie mniejszą niż 2000j.) W tym samym dniu zostaną zorganizowane zawody w naszym kole w konkurencjach rogacz 100 m lis 100 m dzik 50 m. Również moje wątpliwości budzi zapis cyt. (zgodnie z regulaminem zawodów do zawodów zostanie dopuszczona tylko broń o kryteriach spełniających warunki podobne jak przy przestrzeliwaniu broni). Wynika z tego że nasz zarząd koła szykanuje myśliwych posiadających broń w kal. np. 222 lub 223. myślę że zawody organizowane w kole muszą spełniać kryteria prawideł strzelań myśliwskich. Mam pytanie czy zarząd kola może podjąć taką decyzję niezgodną z regulaminem polowań i prawidłami strzelań myśliwskich?
124415/10/2010W roku 2007 kolega myśliwy dostał pismo w sprawie poddaniu się badaniom lekarskim zgadnie z przepisami o broni gazowej. Zrobił badania, zdał w odpowiedniej WKP i wszystko było OK. Teraz kolega chce dokupić jeszcze jedną sztukę broni myśliwskiej i wystąpił o wydanie pozwolenia na zakup. WKP zażądało wykonania nowych badań. Na pytanie kolegi czy tamte badania nie są aktualne otrzymał odpowiedź że nie i musi wykonać nowe. Badania były zrobione w 2007 roku, ważne w/g ustawy są 5 lat. Czy postępowanie WKP jest prawidłowe?
124112/10/2010Czy decyzja komendanta głównego policji o cofnięciu pozwolenia na broń jest ostateczna? Czy można się od niej odwołać do sądu administracyjnego i czy takie odwołanie wstrzymuje tą decyzję?
poprzednia   1 [2] 3 4 5 6 7 8 z 8   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.